Zagrebačke limenke
digg del.icio.us TOP
  Posted May 8th, 2014 by Zdenko  in Purgerska Nostalgija | 3 komentara

Purgerska nostalgija

Preneseno sa Lupus Portala

VSI TI CAJTI KAJ SU PREŠLI! v Metropoli… na jugoistoku: Folnegovičevo naselje.
I kak je denes neradni dan, nema nekakšne gužvancije vjutro po Gradu. Sam se ja dogovoril z jenim mojim pajdašom, da bum mu donesel nekakšnu libru na posudbu. A taj ti moj pajdaš ima stana skroz na jugoistoku Metropole pri drugem zavijutku korita naše Zagrebačke rjeke Save… ak računaš od Podsuseda od kud se začne Zagreb.

Folnegovicevo1Razkrižje Držičeve avenije i Vukovarske vulice

Moj pajdaš je v tom delu Grada dobil gradckog stana. Se tomu reče… na čuvanje, pa ne živi tam al tu ima pospremlenu svoju ogromnu biblioteku. Ja rad tu dojdem gda je on tu, pa prekopavam i šnjofam po tim librima. Rad bi mu nekaj od tega i fkral… al neda on. Dobro gledi kaj ja delam… hahaha. Još da ti velim da je taj moj pajdaš oni politikant… veliju mu da je desničar… fašist, nacionalist, šovinist, antisemitist… ti vrapca, skoro vse kaj i ja! No ime mu je Mladen Schwartz. Vsakom v Zagrebu poznat kakti velki neprijatel komunista i onih raznih drugih manjše raspoloženih prema Horvackoj.

Se on i ja znamo fest dugo, pa se i često najdemo na kavici. Znam ja da on fest rano vjutro vstaje i gdo zna kaj vse dela, pa največ škraba nekakšne libre… pa sam odlučil i ja rano dojti do nejga. Narafski ja pem cipelcugom jer se meni denes nikam ne žuri. I kak tu gor vidiš, ja sam upraf prešel razkrižje Držičeve avenije i Vukovarske vulice. To ti je i najvekše razkrižje v našemu Zagrebu. Tu voziju trajvani na vse strane sveta… avtobusi takaj… a avtomobila ima kak da bi ih negdo šlihtal kak kremšnite. I vse to… se veli… reguliraju semafori. Tak gda tu hočeš prejti cestu, bormeš se moraš načekati dok prejdeju avti ravno… levo i desno… polulevo i poludesno, pa trajvani takaj sim pa tam. I onda si tek na redu ti. A gledim of tu neboder. To ti je jena takaj naša Zagrebačka starina… je zgrađen mam z početka šezdesetih kakti prvi neboder za stanovanje na blatnoj livadi. I su onda rekli kak bu tu brzo zraslo velko naselje takšnih nebodera. Pa je drek… ostal je samo taj, a tekar dvajset let posle su zgradili još dve manjše stambene zgrade. I zdaj ti to vse tu zgledi kak da je nekomu opalo z letečeg tanjura. A stanari su si sami preuređivali balkone i obloke, pa na nikaj vse skup ni slično. Bi človek gda to vidi pomislil da tu stanujeju… Čečeni…

Folnegovicevo2Kod poznate ‘Petlje’

Folnegovicevo3Naselje Savica na Držićevoj aveniji

Tak ti ja prašim prema jugoistoku po Držićevi avenij… to je gor ona velka… veliju tome ‘petlja’… kaj spaja Slavonsku aveniju z centrom Grada i z južnim delom, kak i z Novim Zagrebom prek Save. A ovo drugo je prek puta Držičeve i to kaj se vide te črlene zgrade to je oni firtl Savica, kaj je zgrađen na šodru i pomalo tone v zemlu… Sam ja o tem fajn škrabal na Lupusu pa nebum zdaj ponavlal… Ja držim levu stranu …. Baš je dobro vreme, je ona prognoza fest šarena, al kak zgledi sunčeko bu razteralo oblake. A ja za vsaki slučaj imam onu malu cigajnsku ambrelu v žepu. Znaš tu ak te dež dohvati, nemaš se kam sklonit… nema na tom delu nit hiža, nit brtija

Folnegovičevo naselje
Zdaj smo na ulazu v firtl kaj ga zoveju Folnegovičevo naselje. Samo bum ti rekel da je ti Fran Folnegović bil v devetnajstom stolječi horvacki politikant v saboru kakti Pravaš, pa su ga hitili z Stranke Prava van, kaj je držal štangu onem Mađaru Hedervariju… takšnima su onda Horvati kričali da su izdajice. Eee, pa jen takšni je dobil čast biti naslovljen na jednom skroz na skroz trulom Zagrebačkom firtlu. Mam buš i videl zakaj. To Folnegovičevo naselje je začeto z građenjem koncem pedesetih i do polovice šezdesetih je zgotovleno. Gda je to začeto taj del je bila dalka periferija na ti strani Zagreba. Vse to tu zemlište je još i denes nekaklšna močvara i blatna kaljuža, jer je na tem mestu takaj negdar bil oni rukavac rjeke Save. Pa su malo šodra nasipali i začeli gradit novi moderni del Grada. Znaš, ja bi te ondašnje arhitekte vse dal pozatvarat na Goli otok… al na kratko… streljat. To kaj su naredili nebi nit dete od pet let naredilo. Al kaj mores, v ono vreme su naš Zagreb planirali i zgrađivali partizajnski komesari, kaj su do onda delali samo rovove v šumi.

Folnegovicevo5Folnegovičevo naselje

Folnegovicevo6Folnegovičevo naselje

I tak ti je tu za kratko vreme zraslo naselje. To je nekakšnih deset betonskih škatula… od dvokatnih do petorokatnih… onak golih brez fasada, samo sivi beton. Su rekli da bu to bilo radničko naselje, zapraf stanovi za vse one kaj im država to priskrbi. Narafski, prvih par zgotovlenih stambenih zgrada su naselili oni oficiri JNA i nijhove familje, a v ostale su natrpali radničke obiteli. No ima se kaj o tem pripovedat, a ja bum ono kaj ja o tom vse znam…

Tak smo zdaj zašli v glavnu vulicu teg Folnegovičevog naselja, a ta je vulica Milke Trnine. Pa se ja sečam da je v ono vreme bilo nekakšne povike Zagrepčancof da je Milka Trnina zaslužila da ima vulicu v Zagrebu. Makar se ja i nebi složil… je ta operna pjevačica više živela po celomu svetu neg v našemu lepom Gradu. V Zagreb je došla vmreti kak stara ofucana sirota, pa i je vmrla gor na Griču Brdu. No, ni važno. Dobila je ta Milka svoju vulici baš v tom novom zagrebačkom naselju. Bi se ja kladil da je malo gdo od onih kaj su tu dobili stana opče i znal gdo je ta Milka Trnina. Jer vse one kaj su tu doselili su zapraf bili dotepenci v Zagreb. Znaš kak je to v ono vreme črlenih kmera bilo. Radnike na fakultete, a selake v fabrike. E… pa takšni su selaki tu dobili stanove. Viš… to je ta glavna vulica Milke Trnine. Zdaj buš čul, al cukor bum ostavil za konec.

Folnegovicevo4Ulica Milke Trnine

Dakle, rekli smo da su prve zgrade izgrađene od golog betona. V njih su se natepli ti oficiri. A druge hiže su delane malo manjše (haha) kvalitetno, jer kaj bi se preveč trošilo na seljake dotepence. Pa su spametni arhitekti naredili isto ono kaj su naredili koje leto prije dole na Borongaju. Je… je… ak se sečaš al znaš kaj o tomu. Zgradili su tu velke zgrade, sami betonski stupi i podovi… vse ostalo od železa i pleha… a vse nafilano zmedi… z papndeklom… bi rekli papirom… kartonom. Dakle naredili su Limenke… kak su to Zagrepčanci podruglivo nazivali. Kaj ti ja znam, poznal sam nekakšne kaj su dobili stana na onem Borongaju v takšnim Limenkama, a i tu je jen moj poznati šulkolega preselil kaj je nejgova familja dobila državni stan. Nigdo od samog početka ni bil zadovolen v tim hižama. Po letu vručina kak v paklu, po zimi kak da su v frižideru. Nit si to mogel ikak rashladit, nit nikak zgrijat. A v onem papndeklu zmedi plehova su se nakotili miši, žohari i druga gamad… i još dan danas je tak…

Nemam ti kaj lagati, v tim podrtinama još navek živiju ljudi… bi ga vrag znal gdo su i od kud su sim doplazili. Zna se samo da su te svoje stanove, kaj im je negdar država dala… pošteno odkupili, doduše za sitne peneze. Al penezi su penezi i vsakomu vrediju. Takaj se zna da nigdo od teh ljudi nemre te stanove komu prodati al zameniti za nekakšne druge. Pa gdo bi to tu denes kupil… jedino slepac i još ktomu bedak… te plehnate ploče kaj su zvana po tim zgradama su več davno začele odpadat kaj su čavli i šrafi zahrđali i zpucali. Jeno vreme je nekaj malo država to popravlala, al ne zadugo jer se ni izplatilo. Pa su ljudi kaj nutra živiju popravlali sami kak su znali i mogli. I gda je došlo vreme i su te plehnate ploče zkroz na skroz zprhnule, postale trule… su nadležni morali ipak… se reče… intervenirati. Pa su te plehove poskidali, vse kaj su mislili da treba… nakaj je i denes ostalo kak vidiš, a na mesto oneh limova su zabili… vrabec ga dal… salonitne, azbestne ploče. Pa da ne poveruješ kak su bili spametni arhitekti. A još je bolše gda čuješ da su vse te salonitne i azbestne ploče još navek po tim hižama…

Pa kak vidiš.. te su zgrade zdaj… bi se reklo, vrlo složeni produkti. Mislim si ja da nekakšni strajnski stručnjaki nikak nebi mogli spregruntat kaj to zapraf je. Pogleč samo malo pleha, a još malo više salonita i azbesta. A se dobro zna da su i salonit i azbest po celomu svetu zabranjeni, jer su opasni po ljudsko zdravlje. No pri nam su valjda ljudi malo bolše odporni na otrove, pa buju zdurali… kaj je to za njih… ha. I na slikici moreš videt kak su se stanari z teh hiža uspeli dogovorit i taj beli… al sivi azbest su ofarbali v… se reče, živopisne farbe. Narafski vse na njihov trošak. A kaj, gda su več postali pravi vlasniki tega, a kaj zdaj moreju neg si samo nekak olakšat živlenje. Oni moj pajdaš z osmoljetke još tu negde stanuje, narafski starci su mu več davno pomrli… zdaj je on nutra z familjom… čujem se znjim telefonski tu i tam… dost retko. Pa mi je zajdni put pripovedal da je fajn penez potrošil kaj je stan generalno popravil. Pa je mesto nutarnjih kartona pometal moderne izolacije i gipsane ploče, pa je moral pod osigurati z železom da ne propadne stanaru spodi nejga na tikvu, pa je celu struju moral novu metati kaj su ju miši vsu zglodal a veli da su lani imeli celi cirkus z ravnim krovom, koji mu promače od gda se sim doselil. A veli moj pajdaš i gda bi to tu štel nekomu poklonit… nigdo to nebi štel vzeti…

Jedin kaj se more za vse to kazat je to da si dreva v tom naselju narasla ogromna, da su parkovi uredni. Vse skup ima tu lepog zelenila i hladovine… jedin ni dobro gda dež curi, al se na proletje sneg topi. Onda to vse tu postane prava močvara kaj je ionak zemlište fest mokro od Save kaj skroz sim pošila vlagu spodi zemle. A to je slaba utjeha, nema v tom naselju nikakšnih štacuna… jedin nekakšni špeceraji i pekarnice, kiosk z cajtungami… a videl sam i dva kafiča… I tak…

Folnegovicevo7Limenke u Folnegovičevom naselju

Folnegovicevo8Jedna ‘Limenka’ iz blizine

Cukor na koncu
Ono kaj sam na početku naglasil da bu cukor te pripovetke na koncu. Evo, zdaj bumo skoro skončali to Folnegovičevo. Znaš… fort ti pokazivlem naš lepi Zagreb Grad tam po centrumu, pa Gornjem Gradu. Je i ja priznam da je to oni del našeg Grada koji je meni z velkim čavlinom zabijen v srčeko. No, pa i drugi delovi našeg grada denes vrediju kakti starina, makar i ne bila lepa kak ona kaj je z čavlinom zabita. Vse te moje pripovetke su del mojeg odrastanja v lepom i dragom Zagrebu. A ja sam več kolko put rekel da sam od malih nogu začel plazit po celomu Gradu i vse naokol. Prvo me vlekla moja baka plemenitašica… je navek znala kazat ‘Zagreb moraš poznati kak svoj žep’… I ja sam ju posluhnul, pa se i denes držim tega. A naš Zagreb je rasel i rasel… a vse kaj je odavno zraslo, denes je več starina. A ja tu največ škrabam o oni starini koje se i sam personalno sječam. Sam ti več povedal da sam se začel skitat sam po Zagrebu i prije neg sam začel iti v osmoljetku. I tak, vsega i svačega sam videl i zapamtil…

No, pa da se vrnem na to pohabano Folnegovičevo…

Folnegovicevo9Jedna od prvih izgrađenih hiža u Folnegovičevom naselju

Evo, još jena od prvih zgrađenih hiža v tom Folnegovičevom naselju. Sam na početku naznačil da su građene hiže od dvokatnicof do peterokatnicof. U ovu tu su naselili gradcku sirotinju još pred dvajset i več leta. I ta je bila od plehnatih ploča al su i te otpale pa je to Grad Zagreb uredil. Narafski i ta je cela od salonita i azbesta. Čuje se pripovetka da stanari kaj tu živiju nisu vlasniki, neg da su gradcki podctanari. A se čuje i da ne moraju plačati stanarinu Gradu zato kaj živiju v hižama opasnim za zdravlje. Plačaju samo režije… štrom, vodu… A kaj mores, te sirotinje ima posvud na svetu pa i pri nami. Makar to nisu Zagrepčanci več dotepenci. Da se mene pita ja bi takšne jenostavno vrnul tam od kud su došli. Znaš zakaj… Ovak… Ta ti sirotinja kak i vsaka na ovem svetu samo decu dela. I onda začneju kukati i plakati kak se tu nemre živeti da je hiža opasna, da nema uvjeta za život… Blablablabla… kaj vse ne našlihtaju kakti razlog da im Grad Zagreb dodjeli negde pravo novi stan. I to je tak. Al kaj… Ta familja kaj je dobila negde novi stan još ni nit krevetlina van zvlekla gda se druga sirotinja nutra useli. Pa nakon dva tri leta ista popefka. A oni naš Gradonačelnik, dotepenec z bregof, samo djeli stanove takšnima. E pa tomu treba stati na rep. Dost je tega. Pa to vse ide van i z mojeg i tvojeg žepa. Jenostavno treba delat kak to delaju v strajnskim državama. Poteraju dotepence… z bagerom zravnaju hižu i šlus…

Folnegovicevo10pohabano Folnegovičevo

Zdaj buš čul kak stvari stojiju. Pogleč ovu hižu gore. Takaj je kak i vse druge kaj su tu, jedin ti tu stanuju… ljudi! Je, je, ljudi. Kaj se čudiš… Romi su tu v toj azbestnoj hiži… Cigani… vrag ih dal, se na cigajnskom jeziku za ljude veli da su Romi. Kaj god da bili… al znaš kaj, oni imaju velko pravo tu biti.

Zdaj bum pak malo o povjesti teg firtla. Još prije neg je tu bilo kaj začeto gradit, več sam rekel, bila je tu voda od Save i se to vse skup nazivalo Velka Savica. Mala Savica… Bajer… Sava se tu izlevala, jer onda još ni bilo Savskeg nasipa. Kak smo rekli, bile su same močvare kak i tam gde je ono naselje Savica. Onda još ni bilo te Držićeve avenije neg sam prašnjava cesta čez šikaru. Sam ja več škrabal o tom kak sam tu kak klinac dolazil na pecanje z onim starim pazikučom z moje hiže na Zrinjefcu. Pa vse to ni važno. Sam štel kazat da su v ono vreme tu imeli svoje naselje, stračare od daski… pleha i drugeg odpada… Cigani. Dakle, Cigani su tu bili… se reče starosjedilci. I gda se naselje začelo gradit, vsi ti Cigani su tu dobili stanove. E, pa baš za njih su zgrađene bile te kakti dvokatnice. Kak i vsi cigani, tak i ovi tu pomalo dobivaju nove stanove… jebal ih cigajnski vrag, a ja sam svoju hižu pošteno zidal z svojim vlastitim penezima. Tak su još samo v ovi tu hiži kaj ju nigdo ne vređuje, vse je puno raznog otpada… al zdaj malo bolše paziju, jer su oveg leta došli inšpektori i zapretili Ciganima da ih buju poterali ak se malo ne urediju. Pa vidim da su pak začeli dovlačiti staru kramu i za kratko bu cela ta livada pak puna smetja! Narafski, dok vsi ne dobiju nove stanove…

Folnegovicevo11Betonske zgrade u kojima su živeli oficiri JNA danas su prazne.

Folnegovicevo12Betonske zgrade se raspadaju!

I zdaj cukor… Bumo malo poštaubali vsa ta sranja kaj smo ih nabrojili v tem Folnegovičevom. Ovo kaj vidiš na slikicama je vse kaj je ostalo od najprvih betonskih zgrada v kojima su živeli oni oficiri. Kaj je bilo… Te kakti najbolše betonske zgrade su tak loše naređene da denes nebi nutra mogel nit cucak sigurno hoditi. Oni kaj su to gradili su tak to zfušali da je nakon četardeset let taj beton sasvim propal. Bi ga vrag znal zakaj, morti je bil loši cement. Al bi prije človek rekel da su i onda šparali na materijalu. To se drugač veli… kralo se. Kaj je da je… beton se začel osipati kak da je z kiselim mlekom mješani cement. Prvo su se odselili v druge stanove oficiri a tu su deli nekakšnu gradcku sirotinju, pa je za par let se začelo vse pomalo urušavati i postalo je opasno za živlenje. Pred petnajst let su vse spraznili, popukali vse obloke i vrata da se nebi gdo uselil… porušili su štenge. Zdaj to tak stoji i bogtepitaj kaj čeka. Država je vlasnik tega, al to baš ni fest zanimlivo zemlište jer je mam pokraj Slavonske avenije. A gda je začeta gradnja teg Folnegovičevog naselja to je bila glavna vulica. Zdaj nekakšnih desetak takšnih betonskih rugoba zjapi prazno. Vse obraslo z šikarom… ljudi tu bacaju razni odpad i smetje. Prolazniki koji tu slučajno zajdeju imaju se kam poscati. Je… i ja sam se tu olakšal, pa gda se z avtom slučajno prepelaš po Slavonski aveniji prema Istoku onda tam, mam posle one petlje moreš dobro videt kak to zgledi.

Tak… to je vse kaj bi mogel spripovedat o tem Folnegovičevom naselju. Dalko je to veče naselje neg sam ti ja tu pokazal. Ima nekolko desetaka teh petoroaktnica, nekaj od betona, nekaj od pleha. Znutra je to mirno i tiho naselje, preveč mračno i pohabano… Al kaj i to je naš Zagreb… kaj ne?

A ja pem dalše dole prema jugoistoku vse do same Save, jer tam je još jeno velko naselje kaj se naslanja na ovo tu Folnegovičevo. Samo tam je sasvim drugačija pripovetka…

Pa čim stignem… vse ti bum pokazal. Serbus!

Vas poštivlem i pozdravlam.
Da ste mi gesund !
Mario Cicigoj-Družinec (Mekon) iz Zagreba Grada

Serbus i najte kaj zameriti.

Follow Zdenko’s Corner on Facebook !

ShareTags: ,Imate komentar?
Ako imate svoj komentar ili svoje mišljenje koje želite podijeliti, pošaljite mi email ili ispunite dolje predviđena polja za vaš komentar. Svi komentari će biti prethodno pregledani, ispravljeni da budu korektni, pa će tek onda biti objavljeni.

Pošaljite svoje vlastite opise putovanja sa ili bez bicikla, izvještaj sa neke utrke ili možda članak iz povijesti Zagreba ili biciklizma u Hrvatskoj. Na ovim stranicama već imam više od 400 priča i biti će mi drago objaviti sve vaše priče, koje zadovoljavaju kriterije, po pitanju tema na ovome blogu. Pretraživanje ovih stranica omogučeno je na vrhu glavne stranice bloga sa desne strane. Isto tako na vrhu svake stranice nalazi se opcija za prevođenje ovih stranica na druge jezike.

Pošaljite svoje komentare na email adresu: zdenko@zkahlina.ca

3 komentara to “Zagrebačke limenke”

 1. Comment by zinka.canjuga@yahoo.com:

  …sjećam se kad su se počele graditi prve limenke na koloniji… prve u Zagrebu… a davnih dana je to bilo. Mi djeca bili smo jako razočarani kad je počela njihova gradnja, jer nam je uzeto mjesto za igru. Polja kukuruza koja smo ljeti brstili, poslije pekli na žaru. Išli smo i se igrati i oko starog aerodroma na Borongaju… sve to je prekinuto gradnjom limenki. Njihovom gradnjom, mi smo polako odrastali, djetinjstvo je ostalo iza nas. Danas su to prekrasna sjećanja.

  Dovršetkom gradnje došli su neki novi stanari, neka nova djeca.

  Rušenjem malih kućica na Kolniji neki su dobili stanove i u limenkama u Zapruđu, koje su izgrađene puno kasnije i obilježile su Zapruđe.

 2. Comment by Gordana:

  Evo ja sam iz Omiša, na pola, a iz Varaždina drugom polovicom i sada sam u prilici kupiti stan u ZG, u Kriškoj Ulici na Borongaju, pa kako sam čitala ovaj vaš blog o Folnegovićevom naselju, možete li mi reći da li je i ova ulica puna limenki? Mada ste sve rekli o dotepencima, nadam se da nije riječ o mržnji ljudi koji dolaze u Zagreb generalno, već o netrpeljivosti prema onima koji dolazeći, donose svoj primitivizam, a iskreno to ni sama ne volim, pa mi se čini da imamo sličnosti u pogledima…

 3. Comment by Zdenko:

  Gordana, ja ne zivim u tom dijelu grada, pa nek vam moji citaoci odgovore na ova pitanja…

Leave a Reply